HLA TYPING  و ازمایش زنتیک جنین قبل از بارداری با پیشرفتهای اخیر در درمان انواع سرطان بویزه سرطانهای خون در کودکان که به پیوند مغز استخوان درمان میشود گاهی این مشکل پیش می اید که پدر ، مادر و اعضای درجه یک خانواده بیمار از نظر وراثتی متفاوت بوده و نمی توانند اهدا کننده خوبی برای پیوند مغز استخوان باشند . 

امروزه خوشبختانه این امکان وجود دارد که بتوان با روش PGD جنین با مشخصات وراثتی مشابه کودک مبتلا را شناسایی کرده و با انجام عمل ای وی اف ، برادر یا خواهری  بوجود اورد که بتواند با اهدا کمی مغز استخوان بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد