تزریق چربی در ناحیه لابیا ماژور و پوبیس (آندام تناسلی زنان) 

 

این عمل را میتوان همزمان با انجام لیپوساکشن و یا بصورت جداگانه انجام داد  

و در کسانی که از این مشکل رنج می برند با موفقیت خوبی همراه بوده است 

بافت چربی حاصل از لیپوساکشن را حتی میتوان فریز نموده و برای استفاده بعدی نگهداری نمود  

  

تزریق چربی در ناحیه باسن   

(Brazilian Lift) 

 

تزریق چربی را میتوان در ناحیه باسن - الت تناسلی مرد

 دست  -صورت و قسمتهای دیگر بدن نیز انجام داد  

عکس در ادامه مطلب 

افراد زیر ۱۸ سال ممنوع

 

Vulvoplasty 

 

  

قبل از عمل  

 

بعد از تزریق چربی 

 

  

قبل از عمل   

 

 

بعد از تزریق چربی  

 

(Buttocks Rejuvenation (Brazilian Lift)

 

 

قبل از عمل    

 

بعد از عمل  

 

 

قبل از عمل   

 

 

بعد از عمل