پیشگیری همیشه بهتر از درمان هست خصوصا در مواردی که پای موجود دیگری در میان است

 

  

 

 

روشهای پیشگیری از بارداری 

 

 

   

 

  

قرص پیشگیری از بارداری اورژانسی  

 

 

  

 

برچسب های پیشگیری از بارداری  

 

هفته ای یک چسب برای سه هفته و یک هفته بدون جسب 

 

با نام  

 

Evra Patch  

 

 

  

 

ای یو دی   

 

 

 

نورپلنت (ایمپلنت) 

 

 

 قرصهای ضد بارداری 

 

 

 

 

حلقه واژینال ضد بارداری 

نوا رینگ  

 

 

 

 

آمپولهای ضد بارداری 

 

 

 

اسفنجهای ضد بارداری  (واژینال) 

 

 

 

سرویکال کاپ 

 

 

 

دیافراگم

  

  

 

کاندوم زنانه 

 

 

 

اسپرمیسید 

  

 

 

 

و روشهای طبیعی