کاندوم حاوی ویبراتور  

 

 

در خانمهایی که با مشکلات انورگاسمی مواجهند 

این نوع کاندوم زنانه دارای حلقه ویبراتور می باشد که  

در حین مقاربت جنسی میتواند  

به رسیدن به ارگاسم کمک نماید

 

http://www.shopinprivate.com/vibconxtremr.html