علائم و نشانه های  حاملگی خارج از رحم 

تهوع ، احساس پربودن پستان  ، خستگی  ، قطع قاعدگی 

درد قسمت پایین شکم  ، کرامپ شدید ، درد شانه  

خونریزی رحمی  ، لکه بینی  

تندرنس لگنی  ، رحم بزرگ و نرم  

توده آدنکس  ، درد  

تست حاملگی مثبت  

سطح hCG سرم ≤IL/L6000 در هفته 6  

کمتر از 66% افزایش در تیتراژ hCG در عرض 48 ساعت 

کلدوسنتز مثبت (83%)  

عدم مشاهده ساک حاملگی در سونوگرافی ترانس واژینال  

وجود ساک حاملگی در خارج از رحم در سونوگرافی ترانس واژینال