X
تبلیغات
رایتل

 


                       سونوگرافی ترانس واژینال   


سونوگرافی ترانس واژینال (TVS ) روشی بی خطر و نسبتا غیر تهاجمی بوده و در اغلب کلینیک ها به اسانی در دسترس میباشد . با توجه به این نکات سونوگرافی بعنوان اولین مدالیته تشخیصی در بیماران مبتلا به ناباروری مورد استفاده قرار می گیرد . علاوه بر اسکرینینگ پاتولوژی رحمی - پوزیشن رحم و زاویه یوتروسرویکال  نیز برای کمک به کاتتریزاسیون بعدی رحم میتواند ثبت گردد . فاز قاعدگی ظاهر اکو اندومتر را تغییر میدهد .در انتهای فاز پرولیفراتیو اندومتر حالت سه لایه دارد (شکل 2-2-7)

اکو اندومتر بعد از تخمک گذاری در فاز ترشحی هموژن تر  و  اپاک می باشد . با استفاده از ترنسدیوسر با رزولوشن بالا TVS   قادر به تشخیص پولیپهای اندومتر (شکل 3-2-7) لیومیومها گاهی اوقات سینشیا های درون رحم (شکل 6-2-7)و انومالیهای مولرین مانند بای کورنیت یا رحم سپتوم دار نیز می باشد . (9)

محدودیت  TVS ناتوانی در لوکالیزاسیون دقیق ضایعات داخل رحم  و افتراق میومهای اینترامورال از ساب موکوزال می باشد .بعلاوه فاز سیکل قاعدگی ممکنست در تشخیص ضایعات جزئی داخل رحم تداخل نموده و ایجاد مشکل نماید . این محدودیتها بعنوان محرکی برای ایجاد روش سونوهیستروگرافی عمل نمود .تکنیکی که سونوگرافی را اتساع حفره رحمی ترکیب می نمود.

سونوهیستروگرافی

سونوهیستروگرافی یا سونوگرافی با تزریق سالین (SIS )عبارت از تزریق سالین داخل حفره رحم در جریان سونوگرافی می باشد .این تکنیک TVS را باقدرت تشخیصی بسیار بالایی همراه نموده و براحتی در مطب قابل انجام می باشد . همانند HSG زمان ایده ای انجام سونوهیستروگرافی فاز فولیکولاربعد از اتمام سیکل قاعدگی می باشد .اگر چه برای بیماران با سرویکس Patulous باید از کاتتر بالون دار استفاده کرد ولی در بیماران نولی پار میتوان براحتی از یک کاتتر (IUI) بدون بالون برای اینکار استفاده نمود.

در یک مطالعه پروسپکتیو در مورد شش نوع مختلف کاتتر تفاوت چندانی از نظر سهولت استفاده و قابلیت اعتماد بین انها دیده نشد.(20) با استفاده از تکنیک استریل یک بالون کاتتر در داخل سرویکس قرار داده میشود و سالین گرم یا رینگرلاکتات به ارامی تزریق می گردد و کاویته از جهات طولی و عرضی مورد بررسی قرار میگیرد. در انتهای کار اگر از کاتتر بالون دار استفاده شده است باید بالون تخلیه گردد تا قسمتهای پایین اندومتر نیز بدقت مورد بررسی قرار بگیرد. عوارض بندرت دیده میشود. ایجاد کرامپ و رفلکس وازووگال در کمتر از 9% بیماران دیده میشود.(21) و ریسک عفونت کمتر از 1% گزارش شده است . (22)

بنظر می رسد در تشخیص پاتولوژی های داخل رحم سونوهیستروگرافی بهتر از HSG باشد و 90% از انومالیها را در بیماران نابارور بدرستی تشخیص داده است .(23) این نتایج با نتایج بدست امده از بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم در بخش زنان مطابقت دارد که گزارش شده است سونوهیستروگرافی در تشخیص پاتولوژی های داخل رحم و پولیپ اندومتر بترتیب 87% و 93% حساسیت داشته است . (25و24)

در مقایسه با سونوگرافی ترانس واژینال معمولی حساسیت

 (93% در مقابل 65%) و ویژگی (94% در مقابل 76%) سونوهیستروگرافی در تشخیص پولیپ اندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم بیشتر بوده است (25)