X
تبلیغات
رایتل

 

زایمان طبیعی بدون درد

روشها :
بیش از 150 سال است که زایمان بدون درد یا کم درد در دنیا شروع شده است و بیش از 150 روش در این زمینه شناخته شده است.که آنها را به دو دسته کلی دارویی و غیردارویی تقسیم می‌کنیم. 

روشهای غیردارویی عبارتند از :
- سایکوپروفیلاکسی (لاماز - رفیکسولوژی
- تمرکز - شیاتسو
- موزیک - آروماتراپی
- هومئوپاتی - گیاه درمانی
- طب فشاری - طب سوزنی
- لمس درمانی - تحریک الکتریکی پوست
- استئوپاتی - هیپنوز
- ورزش -گرما، سرما - آب درمانی - زایمان در آب - تغییر مکرر پوزشین زائو
- بیوفیدبک - دعا - انرژی درمانی - آموزشی - حمایت روحی
- حمایت اجتماعی - حضور شوهر - ....

روشهای دارویی عبارتند از :
- استنشاق هوشبرها -استنشاق انتونکس - داروهای عضلانی - داروهای وریدی
- تزریق پوستی آب مقطر - اپیدورال آنالژزی - ساب آراکنوئید آنالژزی
- تزریق داخل کانال زایمان (پاراسرویکال و پودندال)

روش انتخابی ما
1-
آموزش زن باردار
2- استفاده از حضور همراه بر بالین وی
3- بکارگیری انتونکس
4- تجویز پتدین
5- در صورت نیاز،تزریق فنتانیل در ساب آراکنویید(بیدردی از کمر)
هر گاه که رضایتمندی بدست آید
در همان مرحله توقف میشویم.(بیدردی گام به گام بر حسب نیاز)